Bảng giá internet cáp quang Viettel

Gói Net 1 Plus
165,000đ
Tốc độ: 40Mbps
 • Miễn phí lắp đặt + thiết bị.
 • Thời gian lắp đặt 24h – 48h.
 • Tặng từ 1 đến 4 tháng cước.
Đăng ký ngay
Gói Net 2 Plus
180,000đ
Tốc độ: 80Mbps
 • Miễn phí lắp đặt + thiết bị.
 • Thời gian lắp đặt 24h – 48h.
 • Tặng từ 1 đến 4 tháng cước
Đăng ký ngay
Gói Supernet 1
225,000đ
Tốc độ: 100Mbps
 • Miễn phí lắp đặt + thiết bị.
 • Thời gian lắp đặt 24h – 48h.
 • Tặng từ 1 đến 4 tháng cước.
Đăng ký ngay
Gói Supernet 2
245,000đ
Tốc độ: 120Mbps
 • Miễn phí lắp đặt + thiết bị
 • Thời gian lắp đặt 24h – 48h.
 • Tặng từ 1 đến 4 tháng cước.
Đăng ký ngay
Gói Supernet 4
350,000đ
Tốc độ: 200Mbps
 • Miễn phí lắp đặt + thiết bị
 • Thời gian lắp đặt 24h – 48h.
 • Tặng từ 1 đến 4 tháng cước.
Đăng ký ngay
Gói Supernet 5
430,000đ
Tốc độ: 250Mbps
 • Miễn phí lắp đặt + thiết bị
 • Thời gian lắp đặt 24h – 48h.
 • Tặng từ 1 đến 4 tháng cước.
Đăng ký ngay
Combo Net 1 Plus
219,000đ
Tốc độ: 40Mbps
 • Miễn phí lắp đặt + Box Tivi
 • Thời gian lắp đặt 24h – 48h.
 • Tặng từ 1 đến 4 tháng cước.
Đăng ký ngay
Combo Net 2 Plus
234,000đ
Tốc độ: 80Mbps
 • Miễn phí lắp đặt + Box Tivi
 • Thời gian lắp đặt 24h – 48h.
 • Tặng từ 1 đến 4 tháng cước.
Đăng ký ngay
Combo Supernet 2
279,000đ
Tốc độ: 120Mbps
 • Miễn phí lắp đặt + Box Tivi
 • Thời gian lắp đặt 24h – 48h.
 • Tặng từ 1 đến 4 tháng cước.
Đăng ký ngay
Combo Supernet 4
404,000đ
Tốc độ: 200Mbps
 • Miễn phí lắp đặt + Box Tivi
 • Thời gian lắp đặt 24h – 48h.
 • Tặng từ 1 đến 4 tháng cước.
Đăng ký ngay

Sản phẩm nổi bật

Một số sản phẩm nổi bật

Giải pháp nổi bật

Một số giải pháp nổi bật

Kênh truyền

Một số kênh truyền nổi bật

Tin tức - bài viết